!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Cykelrums-policy

Rensning av cykelrummen och de utomhus placerade cykelställen vid respektive port, sker vart fjärde år. Dessa tillfällen förannonseras i god tid (minst en månad i förväg) med uppmaning att cykelägare måste märka cyklar och andra föremål såsom t ex snowracers med namn och aktuellt datum.

Själva utrensningen samordnas med städ- och trädgårdsdagen, antingen på våren eller hösten.

Cykel eller annat föremå lsom saknar giltig märkning vid utrensningsdagen avlägsnas från cykelförråd eller cykelställ. Är cykeln i dåligt skick, förpassas den omedelbart till sopcontainer. Inte fullt så risiga cyklar, tas omhand och förvaras i förråd i cirka 6 månader, i avvaktan på att rättmätig ägare hör av sig.

Anmäler ingen ägare intresse av tillvaratagna cyklar, skänks dessa efter 6 månader till Stadsmissionen eller liknande välgörenhetsorganisation.

Denna policy har fastställts av styrelsen för Brf Hägerstenshamnen 3 vid ordinarie sammanträde 2016-05-11