!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Betala hyran med automatik

Ansökan om autogiro och/eller ansökan om e-avi gör du enklast direkt via din Internetbank. Sök på SBC, som är vår ekonomiska förvaltare.

E-avi gäller då från nästa avisering och autogiro gäller tidigast efter 30 dagar.

Ansöker du om autogiro via denna blankett börjar det gälla tidigast vid nästkommande kvartalsskifte.

Dokument

SBC_autogiro_2012.pdf 2014-01-29