!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Regler och tips

Trapphus

På namntavlan i entrén finns alltid en uppdaterad lista på vem du skall vända dig till i olika frågor som rör boendet samt i fastigheten, t ex fel på hiss etc.. Där finns också en anslagstavla som det står var och en fritt att använda. Alla meddelanden som anslås skall vara undertecknade – denna regel gäller generellt i föreningen. Har man synpunkter att framföra och inte vill framträda med namn – kontakta någon i styrelsen.

Rökning är ej tillåten i trapphus eller hiss.

Störande ljud

Undvik kraftigt störande ljud (borrning i betongvägg, hammarslag o. dyl.) mellan kl 21–08. Lördag och söndag samt helgdag skall kraftigt störande ljud undvikas före kl 10 på morgonen.

Om ni skall göra mer omfattande arbeten i lägenheten informera era grannar genom anslag på tavlan i entrén. Detta kan vara klokt även vid fester.

Balkongen

Häng balkonglådorna på insidan av räcket. De riskerar då inte att falla ner och skada någon. Skaka ej dukar, täcken etc utanför balkongräcket – skräpet faller ju ner på de som bor under.
Självklart skall ej heller fimpar slängas från balkongen – speciellt vid fester med många rökare på balkongen är det viktigt att ha funderat ut fimprutiner.

Grillning är inte tillåtet på balkongerna eller uteplatserna hos de som bor på bottenvåningen.

Tvättmaskin i badrummet

Badrummen är förberedda för tvättmaskin och torktumlare/skåp. Tillse att inkopplingen sker fackmannamässigt avseende både el, vatten och avlopp.

Diskmaskin

Köket är förberett för diskmaskin. Tillse att inkopplingen sker fackmannamässigt avseende vatten och avlopp.

Avlopp, värmeelement och ventilation

Vid problem med ovanstående kontakta teknisk kontaktperson för åtgärdsbedömning.

OBS. Om du byter ventilation i köket - tänk på att endast spiskåpa med späll är tillåten, inte spisfläkt med motorutsug. Dessa fördärvar ventilationen i hela huset. Alternativt kan du installera spisfläkt med kolfilter.

Ombyggnation i egna lägenheten

Ombyggnation som kräver bygglov, till exempel ingrepp i bärande konstruktion eller ingrepp som berör installationer där föreningen är ansvarig för drift och reparation eller ingrepp som inbegriper fasad och tak, skall godkännas av styrelsen. Ombyggnationen måste utföras på ett sätt som inte negativt påverkar brandsäkerhet, ventilation, värme eller ljudstörning. Arbeten i våtutrymme måste utföras fackmanna-mässigt avseende tätning mot vatteninträngning i bakomliggande material. Endast entreprenörer med behörighet för våtrum får göra dessa arbeten. Intyg på att entreprenörer har certifiering enligt "Säker Vatten" ska visas upp för styrelsen INNAN arbete i våtrum startar.


Om du undrar över något

På adresstavlan vid porten finns en lista på bostadsrättsföreningens styrelseledamöter – kontakta någon av dessa om du har frågor eller synpunkter. Till teknisk kontaktperson vänder du dig om du har frågor av teknisk natur som ligger under föreningens ansvarsområde (värme, ventilation, avlopp etc.). Teknisk kontaktperson arbetar ideellt i föreningen och tillser att fel och brister inom föreningens ansvarsområde åtgärdas. Detta kan ske genom egen arbetsinsats eller genom att lämplig firma anlitas.