!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Demokratin i föreningen

Årsstämma - här kan du göra din röst hörd

På årsstämman väljs styrelsens ledamöter för nästkommande verksamhetsår. Vanligtvis har valberedningen förslag på eventuellt nya ledamöter. Är du intresserad att bli invald – eller känner någon i föreningen du tycker skulle passa i styrelsen - kontakta valberedningens ledamöter i god tid innan årsmötet. Inkomna motioner behandlas också på stämman. Varje lägenhet i föreningen har en röst var vid omröstning. Efter årsmötets avslutande brukar ges tillfälle till samtal och frågor. Kallelse till årsstämman anslås i porten senast 14 dagar före – normalt i mitten av april.


Styrelsen - sköter det praktiska arbetet


Styrelsen består av 7 ledamöter och 3 suppleanter som normalt sammanträder en gång i månaden. Överlåtelser, pantförskrivningar, ekonomi, andrahandsuthyrning, skötsel och underhåll är frågor som vanligtvis står på dagordningen – och ibland även klagomål. Har du synpunkter, förslag eller frågor kontakta någon i styrelsen. Föreningens stadgar och bostadsrättslagen fungerar som vägledning vid beslut i olika frågor. Föreningen är medlem i SBC, som kan vara styrelsen behjälplig med råd samt sköter löpande bokföring.