!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Om föreningen

Information

Felanmälan
sker till teknisk kontaktperson som rekvirerar eventuell entreprenörshjälp. Får du inte tag i någon av föreningens tekniska kontaktpersoner och ärendet är av brådskande natur, tar du kontakt med någon styrelseledamot. De har också rätt att besluta om köp av reparationstjänster.

Katastroffall
Vid fel eller haveri där följdskador uppstår och förvärras, exempelvis över-svämning, kontakta omedelbart teknisk kontaktperson som normalt är den som snabbast kan hjälpa dig. Får du ej tag i någon, ring Jourmontör på tel 657 77 20 (dygnet runt).

Hissar
S:t Eriks hiss AB, tfn 08-19 42 00, jour 08-522 258 00. Gäller det trasigt lysrör: teknisk kontaktperson i porten.

Förvaltning
Föreningen förvaltas av SBC (www.sbc.se). Månadsavgifter, överlåtelser och pantförskrivningar sköts av Justina Hermansson, tel 0771-722 722 (telefontid kl 10-12), justina.hermansson@sbc.se, fax 775 72 68.

Övrigt
Försäkringsbolag: Länsförsäkringar
Skadedjursbekämpning: Om du upptäcker ohyra kontakta genast Anticimex som vi har avtal med, tel 08-517 634 00. Kostnaden för detta täcks av föreningens fastighetsförsäkring.

Föreningens organisationsnummer:
716420-0706