!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Sophantering

Hushållssopor

Alla hushållssopor ska läggas i behållare i soprummen. Sophämtning sker varje måndagsmorgon.

Matavfall

Matavfall sorteras särskilt. Använd bara de bruna papperspåsarna och lägg dessa med avfallet i de bruna sopkärlen. Tömning sker varje tisdag.

Extra papperspåsar finns i varje soprum, på hylla ovanför sopkärlet.

Källsortering

Vi hjälps åt att lägga tidningspapper, plastförpackningar, pappersemballage, färgat och ofärgat glas samt plåtförpackningar i särskilda kärl.


Dessvärre är det nog så att när kärlen är fulla, så är de fulla. Då kan man inte ställa sopor framför, vid sidan om eller ”topplasta”. Detta får vi i föreningen betala dyra extrapengar för att sopfirman ska hantera.
Antingen kikar man i något annat soprum (Våra portnycklar går till alla soprum i föreningen) om det finns ledig kapacitet. Annars får man göra som vi gjorde tidigare – ta sina sorterade sopor och gå upp till Axelsberg och kasta i de gröna containrarna utanför ICA.

Hämtning av källsorterade sopor sker enligt följande:

Papper/well och glas på måndagar jämna veckor.
Plast och metall på tisdagar jämna veckor.

Såhär ser det ut i soprummen:

Port 18: Tre kärl för hushållssopor. Två kärl för papper/kartong, ett för tidningspapper, ett för plast, ett för färgat glas, ett för ofärgat glas samt ett för metallförpackningar. Vidare finns möjlighet att lägga batterier, glödlampor (gamla sortens) och lågenergilampor i särskilda behållare.

Port 20: Två kärl för hushållssopor. För källsortering finns kärl för tidningar, papper, plast, ofärgat glas och färgat glas. Behöver man slänga metallburkar finns kärl för det ändamålet i soprummet i port 18 eller 24. Batterier och glödlampor i port 18 eller 26.

Port 22: Två kärl för hushållssopor. För källsortering finns kärl för tidningar, papper, plast, ofärgat glas och färgat glas. Behöver man slänga metallburkar hänvisas till port 18 eller 24. Batterier och glödlampor i port 18 eller 26.

Port 24: Två kärl för hushållssopor. För källsortering finns kärl för tidningar, papper, plast, metallburkar, ofärgat glas och färgat glas. Behöver man slänga batterier och glödlampor går man till port 18 eller 26.

Port 26: Två kärl för hushållssopor och ett för plast. Vidare finns ett för pappersförpackningar och ett för tidningspapper. Man kan också kasta batterier och lågenergi- och vanliga glödlampor i särskilda kärl. På grund av soprummets beskaffenhet finns inte plats för ytterligare källsorteringskärl. Ska man slänga färgat- och ofärgat glas går man till portarna 24, 22, 20 eller 18. Metallburkar går att slänga i soprummen i portarna 18, 22, 24.


 

Grovsoprummet

Grovsoprummet är beläget till vänster om port nr 18. Er lägenhetsnyckel passar i låset. Nedan följer en förteckning över sådant som det går bra att slänga här. Mindre sopor måste rymmas i behållarna.

Större föremål staplas klokt utmed väggarna, så att de som tömmer har ett enkelt jobb. Stora möbler, garderober etc får antingen styckas ner i smådelar så de tar så liten plats som möjligt, eller på eget bevåg fraktas till återvinning i Sätra eller Östberga, se nedan.

 • Hopvikta kartonger och papper i behållare
 • Smålektronik, både med sladd och batterier, i särskilt avsedd behållare (obs – ej gamla TV-apparater!)
 • För övrigt får allt sådant slängas i sopbehållarna som inte hör till de kategorier som framgår nedan.

 

I grovsoprummet finns noga angett vad som får slängas där och var. Läs noga igenom anslagen som anger detta.

Det finns saker som under inga omständigheter får slängas eller ställas in i grovsoprummet. Nedan följer en förteckning över sådant material.

 • Vitvaror – kylskåp, frysar, tvättmaskiner, torktumlare, torkskåp, spisar och fläktar
 • TV-apparater
 • Glas, som kan skada andra
 • Lösningsmedel
 • Kemikalier
 • Frätande ämnen, som t ex kaustiksoda
 • Gifter
 • Färgburkar
 • Matrester och andra hushållssopor

 

Östberga och Sätra återvinningscentral

Det material som du inte får slänga i grovsoprummet kan du forsla till Östberga återvinningscentral eller Sätra som tar emot allt. Följ noga instruktionerna på plats. Återvinningscentralen är bemannad med personal som kan hjälpa dig om du har frågor. Adress: Östberga: Huddingevägen/Sockenvägen, kör förbi Årstafältet. Återvinnings-centralen ligger mittemot McDonalds.

Sätraanläggningen hittar du på Strömsätravägen 8, på industriområdet med alla bilaffärerna.


Öppettider: måndag - torsdag 10- 20
                  fredag - söndag 09 - 17