!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Tv/datanät/trafik

Parkeringshusen, smågatorna och data- samt kabeltevenäten sköts av samfälligheten Träpatronen.

Datanät

Områdets bredbandsnät är anslutet till Ownit. Bredband genom Ownit är gratis för alla boende i området. Det går även att erhålla bredband genom Comhem-nätet, dock inte gratis. Ownit har hemsida www.ownit.nu

TV

Fastigheten är ansluten till Comhems kabeltevenät. Genom gruppavtal har samtliga lägenheter tillgång till ett kostnadsfritt digitalt (och analogt) basutbud av kanaler. Behöver man en digitalbox eller kort till TV:n, får man detta gratis via Comhem. På porttavlan finns uppgifter på vem du skall vända dig om tevenätet ej fungerar som det skall. Comhem har hemsida www.comhem.se.

Biltrafik i området

Hägerstenshamnen är planerat för minimal biltrafik på angöringsvägarna som strålar ut från rondellen. De får endast användas för nödvändig transport till fastighet. P-förbud råder. Rondellen är gatumark och p-förbud råder. Med tanke på områdets alla barn är det av yttersta vikt att bilar kör mycket långsamt på angöringsvägarna och i rondell.

Boendeparkering

Garagen med 240 inom- och utomhusplatser sköts av Samfälligheten. Intresseanmälan för hyra av p-plats görs på deras hemsida. Lill Nilsson, port 26 handhar uthyrning. För aktuella priser och köläge, se Träpatronens hemsida.

 
Hyresaviseringarna för p-platserna sköts av Mälardalens Bostadsrättsförvaltning, tel 021-40 33 00.

Gästparkering

Gästparkeringen är avgiftsbelagd dygnet om och p-biljett köpes i biljettautomat. Priset är 12 kr/tim eller 85 kr för ett dygn.

Två gästparkeringsplatser är reserverade för handikapp-parkering eller för laddning av el-bil.

Parkeringsbevakning

QPark ansvarar för upprätthållande av parkeringsordning. Man kan ringa dem (0771 - 96 90 00) om man anser att någon olovandes parkerat inom området. Stockholms stad ansvarar för rondellen.